Wprowadzenie

 

 

W 2005 r. dostałem spisaną w XX w. przez mego stryja Mariana Truskolaskiego "Historię Rodziny Truskolaskich herbu Ślepowron".

Stryj Marian podjął tę prace tuż przed śmiercią. Opracowanie Stryja  nie zawsze było ścisłe i dokładne. 

Po przeczytaniu historii mojej rodziny spisanej przez Stryja Mariana Truskolaskiego zrodziła się ciekawość. Chciałem się dowiedzieć, na ile historia mojej rodziny opisana przez Stryja Mariana jest prawdziwa. W jaki sposób sprawdzałem rzetelność tej historii?

Każdą podaną informację czy to dotyczącą osoby z naszej rodziny czy dotyczącą faktu historycznego poddawałem analizie na podstawie herbarzy, genealogii innych rodzin, dokumentów źródłowych (księgi parafialne), historii miejscowości i parafii, publikacji dotyczących ziemi sanockiej, łomżyńskiej i halickiej, akt grodzkich i ziemskich, danych z internetu, inskrypcji nagrobnych. Dzięki tym zabiegom mogłem historię rodziny uzupełnić i poszerzyć.

 

Jakie stąd najogólniejsze wnioski:

 

 I.Wszystkie osoby występujące w pracy Stryja, począwszy od

  Wojciecha Truskolaskiego (nr 1)  w drugiej połowie XVI w., są

  osobami historycznymi; danych wcześniejsze Truskolaskich jak

  dotąd nie znalazłem i oni są podani tak jak podaje Herbarz

  Kapicy.

 

 

II.Brak udokumentowanej informacji podanejm przez Stryja, iż

    nasza rodzina pochodzi z Truskolas niedaleko Częstochowy.

     Herbarze wskazują, iż nasza rodzina pochodzi z Ziemi

     Bielskiej (woj. podlaskieSą to okolice Zambrowa, Łomży,

     Białegostoku, Bielska Podlaskiego (do dzisjaj  istniją tam

     liczne miejscowości o nazwieTruskolasy, patrz Karty

      miejscowości)

 

Na pochodzenie naszej rodziny z Ziemi Bielskiej wskazują jednoznacznie:

1. Nasze nazwisko - Truskolaski, jak i nazwa miejscowości 

    Truskolasy, składa się z dwóch   członów:

    Trusko - jest to dawne imię średniowiecznego pochodzenia

    jaćwieskiego, drugi człon jest  prosty do  zrozumienia. Daje nam

    to Truska mieszkającego pod lasem.

    Jaćwingowie zamieszkiwali tereny na północ od   Mazowsza.

2. Na pochodzenie z Ziemi Bielskiej wskazuje również nasz herb.

    Herb Ślepowron występował od  XV w. na Ziemi Bielskiej i na

    Mazowszu i według opracowania Stanisława hr. Mieroszewskiego

    herb ten powstał na Mazowszu w XIII lub XIV wieku gdy

    mazowieccy Piastowie osadzali nowe bractwa w obronie przed

    Krzyżakami. Brctwa te łączyły swoje signa (patrz "Jak 

    powstawały hrby familijne").

3. W pracy "Spis Nazwisk Szlachty Polskiej" wydanej w 1887 r

     przez Wydawnictwo Księgarni Gubrynowicza i Schmidta we

     Lwowie znajdujemy powiązanie Truskolaskich z Ziemią Bielską

     i Ruską i Sanocką, co jest zgodne z dalszymi wnioskami

     dotyczącymi Rodziny.

 

              2 _Spis_szlachty

 

 

 

 

 

Grb Alfreda_Truskolaskiego_Jaso_2
Grób Alfreda Truskolaskiego na

starym cmentarzu w Jaśle.

Na płycie z piaskowca napis:

"Alfred Truskolaski, spokój jego

duszy" oraz herb Ślepowron,

nad nim prosty krzyż.

 

Grób ten znajdziesz kierując się

za bramą w prawo w pierwszą alejkę 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Kliknij na foto aby powiększyć.