Truskolascy na Ziemi Bielskiej

 

 

 

Truskolascy na Ziemi Bielskiej

 

Ponieważ nie mam żadnych możliwości (przynajmniej obecnie) zbadania historii rodziny Truskolaskich do XVI wieku, podaję tutaj Truskolaskich związanych z Ziemią Bielską według Herbarza Ignacego Kapicy Milewskiego i według Historii Rodziny Truskolaskich spisanej przez Mariana Truskolaskiego, mego stryja.

Przyjąłem, że historia rodziny opisana przez Mariana Truskolaskiego jest prawdziwa.

Uważam, że można tak przyjąć, gdyż w całej historii spisanej przez Mariana Truskolaskiego nie napotkałem zasadniczych błędnych danych. Nie wiem z jakich źródeł korzystał Stryj Marian, ale z pracy Stryja wynika, że posiadał materiały dotyczące Rodziny, które zaginęły w czasach II wojny.

Jednak nie mając żadnych danych źródłowych nie mogę określić pokrewieństwa niżej wymienionych Truskolaskich z naszą Rodziną. Czy można ich zaliczyć do naszych przodków?. Ja mogę tylko stwierdzić, iż innych Truskolaskich w żadnych źródłach dotyczących XV w. nie spotkałem.

Nie nadawałem kolejnych nr występującym tu Truskolaskim, gdyż numerację zachowałem wyłącznie dla postaci historycznych. Tak, aby nr Truskolaskiego oddawał ilość pokoleń źródłowo udokumentowanych.

Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego podaje:

-     1456 r. in Actis terrestribus Zambroviensibus. Jacobus de Truskolas scribit se.

-        1465 r. w aktach ziemiańskich łomżynskich, Abraham z Truskolas wpisany był.

-        1498 r. jak wyżej, Andrzej z Truskolas wisany był.

-        1513 r. w aktach ziemiańskich Zambrowa, Tomasz Truskoleśny i Bernard z Truskolas zapisani są.

-        1527 r, in Actis terrestribus Surasensibus. Martinus filius Andreae de Truskolas, Stephano de Truskolas bona Truskolas obligat.

-        1544 r., ibidem. Matthaeus filius olim Stanislai de Truskolas Niwisko scribit se.

-        1545 r., ibidem. Augustinus Joannis de Truskolas Lachy scribit se.

-        1545 r., ibidem, Laurentius filius olim Stanislai de Truskolas.

-        1545 r., ibidem, Łukasz i Jan synowi filius olim Joannis de Truskolas scribit se.

-        1545 r., Augustinus filius olime Andrzeja z Truskolas wpisani są.

-        1545 r., tamże, Albert syn Piotra z Truskolas Olszyna wpisany jest.

-        1545 r., tamże, Albert i Michał, synowie Mathiae z Truskolas.

-        1545 r., tamże, Piotr syn Jana z Truskolas Lachy.

-        1548 r., Mathias filius olim Stefana de Truskolas Olszyna scribit se.

 

Dalsze, podane przez Kapicę Milewskiego dane o Truskolaskich z Ziemi Bielskiej (Łomżyńskiej), są dla nas mniej ważne, gdyż w tym czasie, połowa XVI w., jeden z Truskolaskich przenosi się z Ziemi Bielskiej na Podole, na ziemię halicką, województwo ruskie.

Według Mariana Truskolaskiego, był to Stefan, brat Jana, syn Pawła i Agnieszki.

Stefan Truskolaski (z Truskolas, dawniej Truskoleśny a potem Truskolaski) ożeniony ze Szczucką.