Włodzimierz syn Leonarda


            Włodzimierz Truskolaski, syn Leonarda wnuk  Antoniego

 

Urodzony 22 marca1858 r. w Płonnej, zmarł 11 lutego 1906 r. w Krakowie.

Pogrzeb odbył się w Płonnej, pochowany (wg Spisu Parafialnego z Bukowska)  w Płonnej prawdopodobnie w cerkwi pod ołtarzem (w 2006 r. podczas wstępnego remontu cerkwi) odnaleziono szczątki prawdopodobnie Włodzimierza.

Żona Helena Emma Marya Balowa z Hoczwi, córka Tymona Bala h. Gozdawa i Anieli  Gorgońskiej.

Helena Emma  Truskolaska p.v.  Bal  urodzona  01 kwietnia 1856 r  w  Paszowej, parafii Tyrawa Wołoska.

Helna Truskolaska p.v. Bal miała siostrę Olgę za Władysława Ostrożyńskiego oraz brata

Władysława z  Łaz  k. Wańkowej.

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci  Włodzimierza i Heleny: 

   -  Anna Truskolaska, urodzona 11 września 1888 r w Kulasznym  

  -  Stanisław Dominik urodzony 1897 r. zmarł jako dziecko w 1898 r.

Marszałek sanockiej rady powiatowej, poseł do Stanów (sejm we Lwowie).

 

"Gazeta Sanocka":

  1. z dnia 6 stycznia 1895 r. "Na ogólnym zebraniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego

     Okrąg Sanocki  wydelegował  p. p. ...Włodzimierza Truskolaskiego",

  1. z dnia 26 lipca 1905 r. "...dokonano wyboru delegatów ziemi sanockiej do Krakowskiego Towarzystwa

    Wzajemnych Ubezpieczeń....... Wybrani zostali właściciele dóbr ziemskich...".

     Zgromadzeniu przewodniczył Włodzimierz Truskolaski prezes Rady Powiatu w Sanoku”.

3. "Gazeta Sanocka" z 16 lipca 1905 r. pisze o Włodzimierzu Truskolaskim jako pośle do Stanów.

4 "Gazeta Sanocka" z dnia 7 stycznia 1906 r. " Posiedzenie Rady Powiatu zwołane na 29 grudnia 1905 r.

    poświęcone najżywotniejszym sprawom, do jakich należy budżet zagaił przewodniczący marszałek

    Truskolaski...".

 5."Gazeta Sanocka" z dnia 14 stycznia 1906 r. Loteria gospodarcza w dniu 17 grudnia zeszłego roku

     organizowana przez Towarzystwo św. Wincentego Paulo w Sanoku "dziękuje pani marszałkowej 

    Truskolaskiej z Płonnej...".

 

   "Synem Franciszka Truskolaskiego i Maryanny z Stadnickich był Stanisław Truskolaski, prezes

     sądu  sanockiego, prapradziad niedawno zgasłego Włodzimierza Truskolaskiego, posła

     i marszałka sanockiego". Trzecieski str. 78 -  "Pamiątki i wspomnienia   z sanockiej ziemi" w 1907 r.

 

 Jak podaje poniższy rocznik statystyczny Włodzimierz Truskolaski był v-ce prezesem Rady Nadzorczej Powiatowego Towarzystwa Zaliczkowego w Sanoku. Towarzystwo to zastępowało Bank Krajowy na terenie powiatów sanockiego i brzozowskiego.

 

Gazeta Sanocka" z dnia 18 lutego 1906 r. na pierwszej stronie drukuje nekrolog Włodzimierza Truskolaskiego. Pogrzeb odbył się 17 lutego (sobota) w Płonnej, gdzie przybyła trumna ze zwłokami zmarłego 11 lutego z Krakowa, aby spocząć w grobach familijnych.

 

Kliknij aby powiększy

 

W