Marian syn Alfreda

Marian Henryk Aleksander Truskolaski    *1896 + 1982? 

    

Starszy syn Alfreda, brat Zdzisława

Urodzony w Lipniku, starszy syn Alfreda, kończył gimnazjum w Jaśle. W roku szkolnym 1908 ukończył I klasę ze stopniem pierwszym z odznaczeniem ("Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimna-zjum w Jaśle za rok szkolny 1907/1908"), w roku 1909 ukończył kl. II a - został wymieniony jako "chlubnie uzdolniony" - patrz Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa., por. artylerii (Oficerowie WP, Muzeum WP).

Jedyny syn Mariana – Andrzej.

We wrześniu 1939 r. dowodził 9 baterią 12 pułku artylerii lekkiej w randze kapitana.

 

 4

 

 

  

           Truskolascy: Marian, Zdzisław (siedzi), 

          Andrzej, żona Mariana.

            Foto wykonana w Lipniku w majątku

            rodziny żony Alfreda, lata 1936-37.    

 

 

 

 

                                                                                          Kliknij aby powiększyc

 

            10

 

 

 

              Maria Eliza (młodsza dziewczynka), córka    

              Zdzisława z synem Mariana, Andrzejem.      

                                                                                                                            

      

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 W czasie wojny Marian Truskolaski wraz małżonką i synem Andrzejem uciekli z Lipnika, Marian był przecież oficerem polskim i w Generalnej Guberni groziło mu aresztowanie i obóz. Uciekli do Jasła, gdzie mieszkał jego Ojciec, Alfred i brat Zdzisław. Zdzisław mając na utrzymaniu rodzinę oraz Ojca, Alfreda i Matkę,Celinę nie odmówił pomocy Marianowi i pomagał im do wysiedlenia   z Jasła w 1944 r.

 DSC04085
 

  

 

     Ślub Cezarego Szaszkiwicza i Katarzyny Romer w Ociece, 30 IV 1938 r.,

pierwszy z lewej Marian Truskolaski, trzeci z lewej St. Rey, z ręką na szabli Antoni Szaszkiewicz.

  

       Więcej zdjęć z tego ślubu znajdziesz: Agata Wolska, Ziemianie,

        Kraków, Znak, 1998 r.

 

 

 

Świadectwo chrztu z dnia 23 stycznia 1897 r                                                       Kliknij aby powiększyć  

                             3
Ochrzczony jest Marian Henryk Aleksander Truskolaski

Ojciec – Alfred Truskolaski, syn Henryka i Celiny Rubczyńskiej

Matka – Karolina Józefa z domu Giełdanowska córka Aleksandra

i Rozaliny p.v. Hanisch

Świadkowie – Aleksander Giełdanowski, Magdalena Truskolaska