Henryk syn Franciszka

 

Henryk Karol Tobiasz Truskolaski21.08.1831 - 1911, syn Franciszka, wnuk Antoniego

 

 

Zima 1846 r. zastała 19 letniego Henryka i jego ojca Franciszka w Jasionowie. Gdy chłopstwo napadło na dwór aby mordować i kraść Franciszek z synem Henrykiem i służbą saniami wydostali się i wyjechali do Lwowa (powstanie krakowskie, rabacja galicyjska). Ale tam długo nie pobyli. Wiosna Ludów w 1948 r. wyrzuciła ludność Lwowa aż na Węgry.

Henryk brał udział w walkach w oddziałach dowodzonych przez Ojca i po interwencji wojsk rosyjskich cara Mikołaja musiał ukrywać się u krewnych w sanockiem.

Ożenił się w 1854 r. z Celiną Rubczyńską ze Stomnia, córką Maurycego i Heleny Walewskiej.

Henryk miał z nią syna Alfreda urodzonego w 1857 r.

W 1863 r. Henryk przekroczył granicę i wstąpił do powstania. Walczył w oddziałach Langiewicza pod Małogoszczą i Drohowiskami. Był ranny w nogę i po powstaniu powrócił do Jasionowa
z towarzyszami broni. Razem ukrywali się w lasach jasionowskich w okolicach Turzego Pola.

Tam też jego żona Celina z ośmioletnim Alfredem i już starym Wickiem (tym samym, z którym uciekali wraz Ojcem z Jasionowa w 1846 r.) wozili żywność i ubrania. Stamtąd pojedynczo wsiąkali w społeczeństwo, ale trwało to prawie dwa lata, gdy wreszcie rząd Austrii zaprzestał represji wobec powstańców.

W tym czasie zmarł ojciec Henryka, Franciszek.

W 1870 r. urodził się drugi syn Henryka, Gustaw.

Dziennik Urzędowy do Gazety Lwowskiej nr 223 z dnia 27 września 1866 rpodaj  Wykaz posiadaczy dóbr tabularnych uprawnionych do wyboru posłów w ciele wyborczym posiadaczy większych majątków:

" Nazwisko                                 tabularna własność

   .................

   ................

Truskolaska Katarzyna              Markowce

Truskolaski Henryk                    Jasionów

Truskolaski Jan                           Pobiedno

Truskolaski Leonard i Rozalia   Płonna, Kożuszne, Wysoczany

....................."

 

 Pod koniec XIX w  Henryk w drodze licytacji  przekazuje  Jasionów Marii z Ostaszewskich Dzieduszyckiej. Według przekazu rodzinnego przyczyną utraty Jasionowa były długi honorowe.

Karta z księgi tabularnej dóbr Jasionów w Brzozowie

 

 

 Ja

 

 

 

 

 

 

 

        Kliknij na foto aby powiększyć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P32CDDAC4 AUX_162_256
Henryk Truskolaski_1910_r

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zdjęcie po lewej przedstawia Henryka w starszym wieku niż zdjęcie po prawej, Henryk przeżył

   81 lub 84 lata 

 

   W 1911 r  Henryk Truskolaski umiera w Lipniku ad Biała (obecnie dzielnica Bielska Białej)

    gdzie kilka lat po utracie Jasionowa rodzina Henryka sie przenosi.

 

Księga urodzeń Bukowsko.