Antoni, syn Stanisława, nasz prapra...dziadek

 

Antoni Truskolaski

 

Antoni Truskolaski, rezydował w Płonnej.

W 1766 r. w słynnym zjeździe szlachty w Dubiecku Antoni i Magdalena z Krajewskich wzieli ślub, o tym ślubie wspomina W. Pol powołując się na notę 39 Senatorskiej Zgody..(o tym zjeździe szlachty W. Pol napisał zabawny wiersz - Trzecieski str.54, 55). Magdalena Krajewska była córką Andrzeja, stolnika przemyskiego i Anny Wiktorii Konopackiej.

Magdalena Truskolaska z Krajewskich żyła 106 lat w dobrym zdrowiu i była żywą kroniką ziemi sanockiej, jak podaje Jan Trzecieski.  

W 1800 r Antoni Truskolaski wraz z braćmi  Adamem, Franciszkiem i Onufrym współfundują szpital sanocki (Edward Zając - Szpital Powszechny w Sanoku): 

Darrowizny Adama_Franciszka_i_Onufrego_1800_r

 

 

 

 

 

  

   W wydanej w 1870 r pracy Kornela Czemerylskiego "O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej  

   Polskiej"  czytamy, że Antoni w 1828 r kupuje las w Tyrawie Solnej. 

  

Antoni Trusklaski

 

                           Kliknij aby przeczytać

 

 Antoni Truskolaski i Magdalena z Krajewskich pozostawili córki:

- Katarzynę urodzoną w 1794, wyszła za kuzyna Cyryla Truskolaskiego, syna Onufrego, slub odbył

  się w Bukowsku 11 sierpnia 1813 r

-  

Zostawili trzech synów i córkę Katarzynę. Katarzyna wyszła za Franciszka, syna Onufrego Truskolaskiego, brata Antoniego i mieli synów, również Franciszka i Marcina. Ten Franciszek był ojcem Kazimierza?, który to Kazimierz jest wymieniony jako właściciel dóbr w Płonnej w 1863 r. Patrz  "Reprezentacja posłów na Sejm krajowy – wykaz z podaniem adresów”.

 

 

 

Syn Antoniego, Leonard ożenił się z Wysogórską, ale linia ta skończyła się na trzecim pokoleniu, na Włodzimierzu Truskolaskim, marszałku sanockim i pośle na sejm krajowy i do austriackiego parlamentu. Leonard Truskolaski pozostał w Płonnej. Płonna była jednym z najzamożniejszych dworów szlacheckich z końca XVIII w

Drugi syn Antoniego, Jan Truskolaski, otrzymał indygenat w 1820 r. (patrz "Poczet szlachty Galicyjskiej i Bukowieńskiej", Lwów 1857 r.). Jan przebywał w Warszawie. To o nim  napisał Wasilewski "...wielki hulaka i awanturnik,karciarz, mąż wszystkich żon". w 1789 wyjechał  z kilkoma podobnymi do Paryża bronić starego porządku i tam zaginął.

 Trzeci syn Antoniego, Franciszek, nasz pradziad, ożeniony był z Faustyną Żurawską z Bibersztajnów. Bibersztajnowie byli wówczas właścicielami między innymi Jasionowa. (Patrz następna karta "Franciszek Truskolaski").