Stanisław syn Franciszka, pierwszy na Ziemi Sanockiej

 

Stanisław Truskolaski (1720 - 1790)

 

 

Stanisław Truskolaski, syn Franciszka Michała i Marianny ze Stadnickich.

Ożeniony z Magdaleną Cieszanowską h. Jelita. Mieli trzy córki i sześciu synów. Z córek Konstancja za Konopackim, Justyna za Rylskim h. Ostoja, Salomeia za Choynackim,

Pierwsza żona Stanisława - Żurawska.

Synowie:

-        Adam, najstarszy syn Stanisława, rezydował w Niebieszczanach. Czynny, rzutki, gorący patriota był skarbnikiem w rządzie sanockim. W 1807 r., gdy na wiadomość, że Józef Poniatowski po bitwie pod Raszynem idzie na Lwów, Polacy wyrzucili wojska austriackie i urzędy ze Lwowa aż na Węgry. Szlachta sanocka utworzyła własny rząd tymczasowy na wzór lwowskiego.

W tym rządzie za skarb odpowiadał Adam Truskolaski. Adam Truskolaski ożeniony był
z Tyszkowską, miał trzech synów: Stanisława i Sykstusa - bezżennych, oraz Antoniego żonatego też z Tyszkowską.

-        Onufry, (zmarł 20.05.1808 r.) rezydował w Zagórzu, we wnętrzu kościoła w Zagórzu znajduje się tablica z napisem:

"Tu spoczywa ciało Onufrego Truskolawskiego komornika, niegdyś ziem i dziedzica tych dóbr zmarłego 20 maja 1808 r. Żona Konstancya Giebułtowska". Dokładny odczyt tablicy znajdziesz w kartach miejscowości "Zagórz".

Najstarszy syn Onufrego, Teofil Tomasz Aleksander urodzony w 1787 r. zmarł w Warszawie po kampanii Napoleona na Moskwę w 1812 r. z ran odniesionych na polu chwały. Jego młodszy brat, drugi syn Onufrego, Franciszek ożeniony później z Katarzyną Truskolaską, córką Antoniego z Płonnej i Magdaleny z Krajewskich był ojcem Seweryna i Franciszka Truskolaskich. Ten Franciszek był ojcem Kazimierza Truskolaskiego (1845* - 1906+), powstańca z 1863/4 r.

Grób Kazimierza znajduje się w Krakowie na cmentarzu Rakowieckim.

-        Antoni, nasz pradziad, ożeniony z Magdaleną z Krajewskich, rezydował w Płonnej.

-        Franciszek ożeniony z Katarzyną z Głogowskich h. Grzymała, powtórnie z Wisłocką h. Sas.

-        Ignacy, bezżenny

-        Józef, kanonik Kapituły Krakowskiej, proboszcz gdański, uczony, bibliofil. Zgromadził znaczną bibliotekę z rękopisami i starodrukami.  W tym wiele dokumentów i pamiątek dotyczącyc historii rodziny. Część jego zbiorów była w Płonnej a część w Jasionowe, a potem w Jaśle. Wszystko zaginęło w czasie II wojny.

 

Stanisław przenosi się z ziemi halickiej na ziemię sanocką przed 1749 r. (w tym roku po raz pierwszy podpisuje Uchwałę ziemian sanockich). Przenosi się gdyż jego Matka, p.v. Stadnicka zostawia mu dobra w ziemi sanockiej. Matka Stanisława, Maryanna była córka Krzysztofa Stadnickiego i Maryanny z Dzianotow, wnuczką Piotra Stadnickiego i Anny ze Stadnickich jak podaje Trzecieski.

Otrzymuje Płonną wraz z zameczkiem obronnym, klucz zagórski, Pielnię.Rezydował w Pielni.

Stanisław rezydując w Pielni skupował dobra ziemskie: Niebieszczany, Pobiedów, Taernawę

oraz Siemuszową.

Stanisław Truskolaski:

 - sędzia  sanocki w latach 1781-1782

 - miecznik sanocki w latach 1769-1770

 - wojski sanocki w latach 1768-1769

 - skarbnik sanocki w latach 1766-1768

W 1767 r przystąpił do Konfederacji Radomskiej.

Powyższe dane podaje za: akta grodzkie i ziemskie, Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII w, K.Przyboś, Wrocław 1987.  

Stanisław wybrany był marszałkiem sanockim i prezesem sanockiego sądu ziemskiego.

Akta grodzkie i ziemskie tzw. bernardyńskie we Lwowie Tom 23 zawierają Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie z lat 1731 - 1772 czyli z okresu życia Stanisława Truskolaskiego.

Po raz pierwszy Stanisław Truskolaski podpisuje Uchwałę ziemian sanockich z dnia 28 stycznia 1749 r. Następnie podpisuje Punkta do laudum od ziemi sanockiej w Sanoku w dniu 12 września 1758 r. i 5 lutego 1759 Uchwałę ziemian sanockich. W Wiszni 5 lutego 1764 r. Instrukcję sejmiku posłom na Sejm konwokacyjny podpisuje Stanisław już jako podstoli liwski, konsyliarz.

Następnego dnia, 6 lutego 1764 r. Konfederacja województwa ruskiego po śmierci Augusta III dokonała wyboru marszałka na czas bezkrólewia, do pomocy wybrano komisarzy, a z ziemi sanockiej wybór padł na Stanisława Truskolaskiego podstolego liwskiego i zakroczyńskiego  i w tymże dniu Stanisław został sędzią kapturowym na czas bezkrólewia

Protest ziem sanockich z dnia 1 września 1767 r. podpisuje "Stanisław z Truskolas Truskolaski".

W dniu 23 maja 1765 r. Laudum elekcyjne ziemi sanockiej wybrało pisarzem ziemi sanockiej Stanisława, który otrzymał votis guardaginta (głosów 40).

 Stanisław Truskolaski był " ... ostatnim dygnitarzem Rzeczypospolitej w sanockim", Niesiecki, 1781.

 

AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE we Lwowie tzw. bernardyńskie, T. 23 str. 553

Sanok 1 września 1767 "Protest ziemian sanockich..."

 

Kliknij poniżej aby powiększyć

DSC00335

 

Kliknij na powyżej aby przeczytać