Siemuszowa

SIEMUSZOWA

 

Siemuszowa to urokliwie położona miejscowość na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych - pasma sąsiadującego od północy z Bieszczadami.

 

Siemuszowa - powiat sanocki, gmina Tyrawa Wołoska, ziemia sanocka, wieś lokowana w 1420 r.

We wsi znajduje się cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego wzniesiona w1840 r.

 

Z 1507 r. pochodzi pierwszy odnotowany w dokumentach kościół.

R. Schramm w "Prywatnej podróży pamięci" zapisał:

"Na przełomie XVIII i XIX w. włascicielem Siemuszowej był Stanislaw Truskolaski, a na pewno przed rokiem 1804 włascicielami byli Adam i Antoni Truskolascy".

 

Jak podaje "Przewodnik Statystyczno Topograficzny" Okszy Orzechowskiego z 1872 r. według spisu z 1870 r. Siemuszowa liczyła 684 mieszkańców i 849 morgów gruntów ornych liczonych w morgach niższo austriackich (grunty orne - podaje sumując udziały mniejszościowe i większo-ściowe).