Jędruszkowce

JĘDRUSZKOWCE

 

Wieś została lokowana w roku 1438. Do roku 1772 należała administracyjnie do ziemi sanockiej województwa ruskiego. Po reformie 1864 r. należała do Galicji.

W 1898 r. wieś liczyła 225 osób zamieszkujących 38 domów.

Własność szlachecka. Wieś należała do rodziny Ścibor-Rylskich.

W artykule Feliksa Kiryka "Zarys dziejów Bukowska w latach 1795 - 1914" zamieszczonym
w "Roczniku Sanockim" 2 wydanym w 1967 r. napisano: "…sędzia w w Bukowsku Jan Granatowski, syn administratora dóbr Truskolaskich w Pielni i Jędruszkowcach…". Opis dotyczy roku 1833. Dalej F.Kiryk wymienia Jana Granatowskiego jako ojca Jana sędziego w Bukowsku.

 

W "Roczniku Sanockim" t. III, Kraków 1971 r. s. 173-174, znajdujemy, iż Granatowski był
w latach 1830/31 zarządcą dóbr Pielnia i Jędruszkowce należących do Franciszka Truskolaskiego właściciela również innych dóbr w Sanockiem. Jan Granatowski w nagrodę otrzymał "piękny folwarczek".

W "Zarysie dziejów Bukowska w latach 1795 - 1914" autor Feliks Kiryk opisuje spotkanie dziedzica Franciszka Truskolaskiego z Janem Granatowskim, administratorem dóbr w Pielni i Jędruszkowcach.

Z powyższego wynika, iż Truskolascy mieli pewne dobra w Jędruszkowcach, ale były to prawdopodobnie udziały mniejszościowe.