Markowce

 

MARKOWCE

 

Wieś w woj. podkarpackim, w pow.sanockim, na pogórzu Bukowskim.

Wieś była lokowana na prawie wołoskim. Obecnie liczy 510 mieszkańcow (2002 r.).

 

Do 1772 r. wieś leżała w ziemi sanockiej województwa ruskiego, po reformie administracyjnej
w roku 1864 leżała w kraju Galicja.

W 1898 r. wieś liczyła 140 osób zamieszkujących 25 domów.

 

Właścicielem Markowiec był Franciszek Truskolaski syn Stanisława, który również w 1810 r. nabył Tarnawę i Olchowę. W 1851 r. Franciszek Truskolaski (syn Franciszka, wnuk Onufrego) sprzedał Olchowę Anastazji Bindas (Ryszard Schramm, "Prywatna podróż pamięci").