Niebieszczany

NIEBIESZCZANY

 

Wieś w woj. podkarpackim w powiecie Sanok, liczy 2500 mieszkańców (2006 r).

Wieś na Pogórzu Bukowskim wymieniona już w 1376 r. jako Nana, została następnie lokowana przywilejem królewskim na prawie magdeburskim w 1430 r. przez Fryderyka z Miśni.

 

Właścicielem wsi był wtedy Fryderyk Jaćmirski z Miśni, miecznik sanocki. Następnie właścicie-lami Niebieszczan zostają kolejno synowie Fryderyka. Po Jaćmirskich Niebieszczany posiadają Drohojewscy, protestanci, którzy w II połowie XVI w. zamieniają kościół w zbór kalwiński.

Zbór przetrwał do 1621 r., gdy Drohojewscy wyrokiem sądowym oddają świątynię katolikom.

 

Przez cały wiek XIX do 1939 r. większościowa własność ziemska należy do Truskolaskich oraz Wiktorów.

"W 1900 r. wieś liczyła 1782 mieszkańców, całkowita pow. wsi wynosiła 1328 ha" - podaję

Gemeindelexikon der im Reichsrate vertreten  Konigreiche und Lander, tom XII  Galizien,

10 grudnia 1900, Wien.

Ryszard Schramm - Prywatna podróż pamięci, Bosz 2003: "W roku 1788 Niebieszczany kupił Stanisław Truskolaski od Józefa i Teresy Ossolińskich".