Dudyńce i Pobiedno

DUDYŃCE, POBIEDNO

 

Osada ruska powstała przed 1340 rokiem, leżąca w ziemi sanockiej. W 1898 r. wieś liczyła
438 osób zamieszkujących 79 domów. Własność szlachecka Romerów i Ścibor-Rylskich.
Po 1944 roku większość Rusinów wyjechała na Ukrainę, od 1947 r. wieś stopniowo zasiedlona była przez osadników z okolic Nowego Targu.

 

W kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych Apolonia Truskolaskapo roku 1876 ufundowała nowy ołtarz do którego wstawiono obraz św. Jana Ewangelisty  ze starego kościoła. Apolonia również wyposażyła kościół.

 

W tym samym kościele w roku 1883 Felicja z Truskolaskich Romerowa wraz z swoim mężem ufundowała ołtarz św. Walentego.

Dudyce Apolonia_Truskolaska

 

                                   Tablica przy ołtarzu św. Walentego

                                           w kościele w Dudyńcach.

 

Wspomniana wyżej Apolonia Truskolaska była wraz bratem

 stryjecznym  Antonim (Jan?) i siostrami Magdaleną i Hiacenta 

 włascicielami Pobiednej. 

Antoni, powstaniec z 1831 r odznaczony orderem Virtuti Militari był

doskonałym gospodarzem a dwór w Pobiednem znany był z zamożności

i surowych obyczajów.

Po śmierci Antoniego panny pobiedzińskie Truskolaskie sprzedały

Pobiedno swemu sąsiadowi Morawskiemu z Odrzechowej .Z jego córka

Marią ożenił sie Ernest Truskolaski, który otrzymał Pobiedno w posagu.

Po śmierci Ernesta Pobiedno znikneło jako dobra szlacheckie ponieważ zostało

rozparcelowane między chłopów.

Jak podaje w swoim pamiętniku, Józef Brandys z Sokolego dwór w Pobiednem posiadał

dużą izbę jeszcze z czaśow pańszczyżnianych, w której wyrabiano wszystko co bylo

potrzebne w domu i dla domu. Począwszy od świec, płócień, sukna, ubrań a skończywszy

na wędlinach, marynatach, powidłach, suszonych owocach, i miodach.

Fragmenty pamiętnika Jósefa Brandysa z Sokolego otrzymałem dzięki uprzejmości Pana

Tomasza Hołyńskiego z Łodzi.

Józef Brandys był wnukiem Józefy z Truskolaskich  Niesiołowskiej . Józefa Truskolaska Niesiołowska byla jedną z córek Antoniego z Płonnej, naszego pra...pradziadka. Wyszła za Anzelma Niesiołowskiego.  

 

Wymienione panny pobiedzińskie, Apolonia, Magdalena i Hiacenta były córkami Marcina

Truskolaskiego powstańca z 1863, pułkownikiiem  dragonów austryjackich. Marcin był synem Franciszka i Katarzyny Truskolaskich - patrz drzewo geanalogiczne.

Hiacenta wyszła za Skarzyńskiego. Apolonia i Magdalena nie zamężne, Apolonia była matka

chrzestną Zdzisława a Magdalena Mariana Truskolaskich.  Zdzisław i Marian byli synami

 Alfreda Truskolaskiego.