Kulaszne

KULASZNE

 

Wieś lokowana na prawie wołoskim w 1538 r. Do 1772 r. w województwie ruskim, od 1772 w Galicji.

W 1785 r. wieś liczyła 235 mieszkańców.

Po 1947 r. ludność ukraińska i rusińska została przesiedlona na Ukrainę oraz na tzw. ziemie odzyskane.

 W 1912 r. (według innych źródeł w 1906 r.) zbudowano cerkiew p.w. św. Michała Archanioła.

Po roku 1949 była używana wspólnie przez katolików greckich i rzymskich. W roku 1974 strawił ją pożar. Na jej miejscu postawiono kościół rzymskokatolicki. Obok zachowała się dzwonnica z początku

XX wieku.

W Kulasznem znajduje się nowowybudowana cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała Archa-nioła (na zdjęciu poniżej odbudowana cerkiew po pożarze).

 

Po rozbiorach Polski wieś przeszła na własność rodziny Truskolaskich.

Po uruchomieniu w 1872 r. linii kolejowej Zagórz - Łupków, dziedzic Truskolaski  wybudował  

w Kulasznem zakład klimatyczny. W 1880 r działał on jako zakład leczniczy, posiadał wszelkie

 wody mineralne oraz restaurację.  Ze względu na lokalizacje nigdy nie rozwinął się na szerszą skalę.

 

 

Strona w budowie...