Łukowe

 

ŁUKOWE

 

 

Wieś wzmiankowana w 1437 r. We wsi znajduje się zabytkowy barokowo-klasycystyczny kościół (od 1970 r rzymskokatolicki) pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski.

 

Pierwotnie cerkiew wzniesiona w 1761 r. kolejną  w 1829 r. z fundacji Truskolaskich jako cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Dymitra. W 1864 r we wnętrzu cerkwi pojawił się nowy ołtarz i ikonostas.

Odnowiona w 1927 r. Murowana z kamienia i potynkowana. Prezbiterium prostokątne zamknięte trójbocznie z zakrystią od wschodu.

Nawa prostokątna z wtopioną od zachodniej strony wieżą o rzucie poprzecznie usytuowanego prostokąta i z kruchtą w przyziemiu. Wnętrze nawy rozczłonkowane pilastrami sięgającymi do połowy wysokości ścian. Stropy płaskie, zakrystia sklepiona żeglasto. Chór muzyczny w wieży otwarty do nawy, dostępny schodami z kruchty.

Od 1970 r jest siedzibą parafii Matki Boskiej Królowej Polski.

 

Zbigniew Osenkowski "Zabytki gminy Zagórz”.