Jasionów

JASIONÓW

 

Wieś położona kilka kilometrów na południe od Brzozowa przy drodze Brzozów – Rymanów.

Pierwszym właścicielem Jasionowa był Mikołaj z Jasionowa (1424-28).

W 1785 roku powierzchnia Jasionowa wynosiła 6,08 km2, a liczba mieszkańców 550 osób.

 

Od początku XIX w. Jasionów był w posiadaniu Truskolaskich.

Jasionów przeszdł na własność Truskolaskich w wyniku spadku po Joannie Biberstein. Joanna Biberstein, po mężu Żurawska, była teściową Franciszka Truskolaskiego.

Franciszek Truskolaski osiadł z żoną  Faustyną p.v. Żurawską w Jasionowie po powrocie z Paryża po klęsce powstania listopadowego w roku 1838.

Po śmierci Franciszka Jasionów przeszedł w posiadanie jego syna Henryka

 

 

Dwór w Jasionowie, widok z 2007 r.                                  Jasionw -_dwr_2

Dwór parterowy, podpiwniczony,

 dwutrakto-wy z sienią na osi.

Wzniesiony na początku XIX w.

Obecnie mieści Ośrodek Zdrowia.

Obok dworu mieszczą się spichlerze

folwarczne (patrz zabytki powiatu brzozow-skiego).

 

 

 

 

 

 

 

   

W Jasionowie urodzili się synowie Henryka: w 1857 r. Alfred, mój dziadek, a 2.XI.1870 r. Gustaw. Gustaw od 1892 r. pełnił służbę w armii austriackiej. Od 2.XI.1918 r. służył w wojsku polskim.
W 1924 roku awansował do stopnia generała brygady. Zmarł 4.V.1934 r. Odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 klasy i Krzyżem Walecznych.

 

Według "Przewodnika Statystyczno-topograficznego" Olszy Orzechowskiego z 1872 r. Jasionów w 1870 r. był własnością Henryka i Heleny Truskolaskich:

"ludność - 621, grunta orne - 658, łąki i ogrody - 147, pastwiska - 87, lasy - 131, powierzchnie podane w morgach niższo-austriackich, właściciel - Henryk i Helena Truskolascy."

 

 Jasionw

 

                                                    Kliknij aby powiększyć

 

W 1884 r. Henryk Truskolaski  przekazuje  Jasionów  w drodze licytacji Marii

z Ostaszewskich  Dzieduszyckiej ( Maria Ostaszewska córka Teofila Ostaszewskiego, właściciela Wzdowa, Grabownicy i Klimkówki). Ostatnią właścicielką Jasionowa była Amelia Dzieduszycka, córka Augusta Piusa Dzieduszyckiego z drugiego małżeństwa.

 

Ja

 

Karta z księgi tabularnej dóbr Jasionów w Sądzie Rejonowym

w Brzozowie. Henryk Truskolaski w roku 1884  sprzedaje

Jasionów.  

                                 Kliknij aby powiększyć         

 

 

 

Dwór w Jasionowie, siedziba trzech pokoleń Truskolaskich, wzniesiony na początku XIX w. był stosunkowo niewielki, gdyż zaledwie pięcioosiowy. Murowany z cegły, parterowy, klasycystyczny o rzucie prostokąta z narożnikiem północno-wschodnim umocnionym skarpą.

 

Jasionów. Portyk dworu przed 1939 r.

Aftanazy Roman - Dzieje rezydencji na dawnych kresach

 Rzeczypospolitej, t. VIII, WrocławDSC00023, Ossolineum

1995 r.

 

 

 

Wzdłuż całej elewacji dłuższej ciągnął się podcień

z dachem wspartym na sześciu murowanych kolumnach.

Dwór częściowo spłonął 9 maja 1915 r.

 

 

 

 

                                  Kliknij aby powiększyć