Pielnia

 

 

PIELNIA

 

 

Pielnia w ziemi sanockiej leży na południe od drogi Sanok – Krosno, zjazd na Pielnię niedaleko (kilkanaście km na zachód) od Sanoka we wsi Pisarowce.

 

Do 1772 r. wieś leżała administracyjnie w ziemi sanockiej. Od 1772 r. znajdowała się w cyrkule leskim, a po reformie administracji w 1864 r. znajdowała się w Galicji.

Ostatnim właścicielem był Eustachy Rylski. Wieś spalona została przez UPA w 1946 r.

 

W Pielni znajduje się kościół rzymskokatolicki erygowany po 1975 r. Na ścianach kościoła epitafia patronów świątyni, kolatorów Stanisława i Magdaleny Truskolaskich z 1806 r, donatorów parafii.

Kościół wybudowany w 1805 r. z fundacji Truskolaskich jako cerkiew greckokatolicka, w 1947 r. po remoncie został zaadaptowany dla potrzeb obrządku rzymskokatolickiego i poświęcony powtórnie. W ostatnich kilku latach został gruntownie odremontowany.

 

Tablice donatorów kościoła w Pielni z 1806 r. Magdaleny z Cieszanowskich Truskolaskej oraz Stanisława Truskolaskiego ufundowane przez ich syna Franciszka.

 

DSC00100

                                                 Kliknij aby powiększyć

 

 


 

"Deo Optimo Maximo - Bogu Najlepszemu, Najwyższemu

Przesławnej Magdalenie z Cieszanowkich Truskolawskiej, małżonce sędziego trybunału sanockiego, własnej zaś matce najdroższej, oddany syn Franciszek Truskolawski wzniósł ten pomnik, roku pańskiego 1806".

 

 

DSC00099

 

 

 

"Deo Optimo Maximo

Najlepszemu Ojcu niezwykle zasłużonemu obywatelowi, przesławnemu panu Stanisławowi Truskolawskiemu, sędziemu trybunału sanockiego, syn Franciszek, dziedzic w Pielni, w duchu synowskiego oddania postawił ten pomnik

AD 1806".

 

 

 

 

 

 

Pielnie posiadł (kupił?) Stanisław Truskolaski przed rokiem 1749 i tam Stanisław rezydował. Być może Pielnie, tak jak Płonną, Pobiedów i Klucz Zagórski z Zagórzem Stanisław otrzymał w spadku po Matce,Stadnickiej (córka Piotra Stadnickiego, kasztelana wołyńskiego).

 

Następnym właścicielem Pielni był ich syn Franciszek. Na to wskazują zarówno powyższe tablice jak i niżej podane informacje

Pielnia była w posiadaniu Truskolaskich przynajmniej do roku 1831.

Patrz Rocznik Sanocki II z 1967 r. str. 106, Zarys dziejów Bukowska: "...Jan Granatowski, syn administratora dóbr Truskolaskich w Pielni i Jędruszkowcach".

W "Roczniku Sanockim" t.III, Kraków 1971 r., w "Pamietniku Jana Granatowskiego" opracowanym przez Adama Fastnachta znajdujemy, iż Jan Granatowski był w latach 1830/31 zarządcą dóbr Pielnia i Jędruszkowce należących do Franciszka Truskolaskiego właściciela również innych dóbr w Sanockiem. Jan Granatowski w nagrodę otrzymał "piękny folwarczek".

 

Jan Granatowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatowski2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak danych o następcach Franciszka Truskolaskiego z Pielni.

W miejscu zabudowań dworskich stoi dziś remiza strażacka.

 

Popatrzmy na dane w "Przewodniku Statystycznym” Okszy Orzechowskiego z 1872 r:

W Pielni było 949 mieszkańców, a gruntów ornych łączna powierzchnia wynosiła 1883 morgi niższo austriackich. Była to bogata wieś zapewniająca właścicielowi duże dochody.

 

Kościół w Pielni po renowacji. W przedsionku kościoła tablice ufundowane przez Franciszka dla dobroczyńców kościoła Stanisława i Magdaleny Truskolaskich.

 

foto