Zagórz

 

 

ZAGÓRZ

 

 

Pisane dzieje Zagórza liczą 600 lat, jednak osadnictwo na terenie miasta istniało już w pradziejach. Najstarsza wiadomość pisana o Zagórzu pochodzi z 1412 r. Miejscowość wówczas była własnością rycerską rodziny Tarnowskich herbu Sas.

 

Kolejnymi właścicielami Zagórza byli Andrzej Samuel Stadnicki, Krasiccy, Truskolascy, Erazm Łobaczewski, Zygmunt Łobaczewski, Adam Gubrinowicz.

 

Właścicielami Zagórza byli Truskolascy przynajmniej od 1780 r., tj. od czasów Stanisława Truskolaskiego. Następnie Zagórz był własnością syna Stanisława, Onufrego Truskolaskiego, który zmarł 20 maja 1808 r. Najstarszy syn Onufrego, Teofil Tomasz Aleksander urodz. w 1787 r. umiera po kampanii w 1812 r. w Warszawie z ran odniesionych na polu chwały (Trzecieski, str. 109).

Onufry Truskolaski zmarł 20 maja 1808 r. W kościele parafialnym w Zagórzu znajduje się tablica
z napisem:

 

"TU SPOCZYWA CIAŁO M.D. ONUFREGO TRUSKOLASKIEGO, KOMORNIKA NIEGDYŚ ZIEMI SANOCKIEY, DZIEDZICA TYCH DÓBR, ZMARŁEGO DNIA 20 MAYA 1808 R.,
A KTÓREMU WDZIĘCZNOŚĆ U KONSTANCYI Z GIEBUŁTOWSKICH, ŻONY, TEN NA PAMIĄTKĘ POŁOŻYŁA KAMIEŃ.

WESTCHNIJ WIDZU DO BOGA, O POMOC DUSZY YEGO, KTÓRY CNOTĄ ZASŁUŻYŁ, ABY ŻYŁ WIECZNIE W BOSKIEJ ŁASCE Y PAMIĘCI LUDZKIEY".

 

Dla wyjaśnienia - komornicy ziem to zastępcy podkomorzego danej ziemi. Urząd podkomorzego był wyższym urzędem ziemskim (podkomorzego danej ziemi mianował król), podkomorzy kierował sądem podkomorskim (spory ziemskie, granice dóbr itp.). Podkomorzy powoływał urząd podkomorzego w skład, którego musiał wchodzić mierniczy.

 

Tablica jest mało czytelna i wymaga odnowienia, co winno nastąpić w 2012 r.

 Na dole tablicy znajduje się herb Truskolaskich "Ślepowron".

 

 

Następnie Zagórz zostaje własnością Franciszka Truskolaskiego, wnuka Stanisława Truskolaskiego.

W jakich okolicznościach Truskolascy (Franciszek, wnuk Stanisława, a może Marcin, syn Franciszka) sprzedał Zagórz nic nie wiadomo. Wiadomo, że jeszcze w 1840 r. Zagórz był własnością Truskolaskich, gdyż w tym roku Truskolascy wybudowali kaplicę grobową na starym cmentarzu.

Na starym cmentarzu parafialnym, przy drodze, na skraju starego Zagórza znajduje się murowana kaplica grobowa Truskolaskich z 1840 r. 

 

 kaplica

 

 

 

 

 

 

            Kaplica grobowa Truskolaskich

na starym cmentarzu w Zagórzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cerkiew p.w. św. Michała w Zagórzu                                Kliknij aby powiększyć

wybudowana przez Franciszka Truskolaskiego. 

DSC04103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Była to cerkiew greckokatolicka p.w. Św. Michała wzniesiona w 1836 r., obecnie filialna cerkiew prawosławna, odnowiona w XX w. Cerkiew składa się z zamkniętego półkoliście prezbiterium, przy którym od północy wzniesiono niższą zakrystię, a od zachodu prostokątną wieżę (na foto na pierwszym planie).