Truskolasy Lachy

 

TRUSKOLASY LACHY

Wieś w gminie Sokoły woj. Podlaskie.

 

Truskolascy byli związani pochodzeniem z miejscowością Truskolasy. Gdy w 1668 r. sejmik ziemi halickiej powierza Mikołajowi Truskolaskiemu jedną z chorągwi wojsk halickich, lauda sejmikowe podpisuje Mikołaj Truskolaski:

 

-        "Mikołaj z Truskolas Truskolaski" lub

-        „Mikołaj na Martynowie Truskolaski podkomorzy halicki”.

 

Na związek z Truskolasami wskazuje również nasze nazwisko:

Trusko - jest to dawne imię średniowiecznego pochodzenia jaćwieskiego, drugi człon jest prosty do zrozumienia. Daje to nam Truska mieszkającego pod lasem. Jaćwingowie zamieszkiwali tereny na północ od Mazowsza, czyli dzisiejsze Podlasie.

Pozostałe dane wiążące Truskolaskich z ziemi sanockiej z Truskolasami w woj. podlaskim znajdziesz w rozdziale I.

 

Więcej o miejscowościach Truskolasy, Truskolasy Lachy, Truskolasy Niwisko itp w Ziemi Bielskiej (obecnie woj. Podlaskie) znajdziesz w internecie.