Biografia Zdzisława Truskolaskiego 1899 - 1949

Autor  tego  opracowania  poświęca  osobną  stronę Zdzisławowi Truskolaskiemu w uznaniu jego talentu malarskiego i przymiotów duch. Ten utalentowany artysta w czsach nazizmu ratawał życie wielu ludziom ( " ... nie potrafię żyć patrząc bezczynie na zagładę moich znajomych i ich rodzin"). Wielu pomagał materialnie. Wiele lat po wojnie autor spotykał w Krakowie, Jaśle i Haifie ludzi, którzy o Nim świadczyli.

Jest Sprawiedliwym Wsród Narodów Świata.

 

DSC00433-001

 

Pochodził z starej szlacheckiej rodziny Truskolaskich herbu Ślepowron wywodzącej się z Ziemi Łomżyńskiej, skąd w połowie XVI w jeden z Truskolaskich przeniósł się na Podole, na ziemię halicką. Z ziemi halickiej, po 200 latach Stanislaw Truskolaski w XVIII w przenosi sie na Ziemię Sanocką i tutaj rodzina Truskolaskich pozostaje.

Ars longa, vita brewis. Życie Zdzisława Truskolaskiego ułożyło się

w zgodzie z tą maksymą.

Urodził się w Lipniku i tam mieszkał z rodzicami do końca 1907 r, a gdy jego Ojciec, Alfred, otrzymał stanowisko w Starostwie Jasielskim rodzina Alfreda przeniosła się bliżej rodzinnych stron, do Jasła. W 1919 r zdaje egzamin do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studia te po po roku porzuca ( patrz prace Zdzisława Truskolaskiego w podstronie "Truskolaski o malarstwie" )

a rozpoczyna w 1923 studia na wydziale Historii Literatury

i Historii Sztuki UJ i otrzymuje absolutorium na zakończenie studiów.

Pracuje nad swoimi wizjami malarskimi po kilka godzin dziennie - najpierw w Krakowie i Zakopanem ( gdzie poznaje Witkiewicza ) - potem przez wiele lat w Jaśle.


Poniżej zdjęcie wykonane w roku 1930 w Zakopanym ( droga do Morskiego Oka).

Na foto od lewej Tadeusz Zwoliński (współwłaściciel ksęgarni na Krupówkach) dalej Jan Leszczyński, Nena Stachurska, Zdzisław Truskolaski i stojący St.I. Witkiewicz. Fotografofał Stefan Zwoliński, brat Tadeusza. Nena Stachurska była ulubioną modelka Witkacego.Fotografię wraz z opisem otrzymałem od Pana Stefana Okołowicza, 

znanego i uznanego witkacologa i fotografa. 


Zakopane Ojciec_i_Witkacy.__kopia

 


Jego najlepsze obrazy powstawały w tragicznym dla Polski okresie.

Są to czasy II wojny światowej i pierwsze lata powojenne.

A jednak dokonał rzeczy wielkiej. Był nie tylko wielkim malarzem, ale i doskonałym organizatorem.

Był twórcą pierwszej powojennej wystawy malarstwa w Polsce (Krosno 1945 r), wydawał periodyk Sztuka i Zycie, prowadził w Krośnie szkołę plastyczną, współtworzył po wojnie Związek Polskich Artystów Plastyków. Zgromadził wokół siebie licznych malarzy ziemi rzeszowskiej.

 

 

skanowanie0009

 

                         Kliknij na foto aby polepszyć

 

Rodzina Zdzisława na wernisażu Zdzisława Truskolaskiego - Krosno, Muzeum 1979.

Od prawej Piotr(w okularach), Paweł, Maria Truskolascy, następnie Iruta Dymnicka

Dziecko - Monika, córka Łukasza Truskolaskiego.  

 

 

Pozostał wielkim jednak mało znanym malarzem. Jak pisała często prasa jest malarzem zapomnianym.

Pozostawił po sobie liczne opracowania na temat malarstwa. Jego obrazy znajdują się w muzeach Krosna, Jasła, Rzeszowa, Krakowa, Warszawy i licznych zbiorach prywatnych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Był przyjacielem Chwistka, Witkiewicza, Jaremy, Wodyńskiego. Z nimi prowadził dyskusje na tematy malarskie.

Umiera w 1949 r, zostaje pochowany na jasielkim cmentarzu w grobowcu rodzinnym Dymnickich. W roku 1985 Zdzisław Truskolaski zostaje odznaczony pośmiertnie medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata przez instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Odznaczenie z rąk ambasadora Izraela odbiera żona artysty, Jadwiga.

 

Dyplom Yad_Vashem_2

 

                                 Kliknij na obraz aby powiększyć

 

 

 

             Instytut Yad Vashem w Jerozolimie nadaje

             Zdzisławowi Truskolaskiemu tytuł Sprawiedliwy

             Wśród Narodów Świata, 1985 r